Nye værktøjer til teamets samarbejde om PLF

Johan og Laila er ressourcepersoner på Firkløverskolen i Vejle Kommune. De har taget kassen med dataanalyseværktøjer, som alle skoler har fået udleveret, under kærlig behandling. Ud af det er kommet en farverig og inspirerende værktøjskasse til alle teams på deres skole. Fra første afprøvning til udviklingside´Johan Sørensen fortæller: ”Vi har først selv i vores egne…

Mod til at sadle om

Ledelse og ressourcepersoner på Skrillingeskolen i Middelfart Kommune lagde på internatet i september en ambitiøs plan for udviklingen af professionelle læringsfællesskaber i alle teams på skolen på en gang. Men efter et halvt år med udfordringer med at få de gode hensigter og den aktuelle virkelighed for alle på skolen til at nå hinanden, er…

Aktionslæring 2.0 på Gelsted Skole

På Gelsted Skole i Middelfart Kommune udmønter de professionelle læringsfælleskaber sig i videreudvikling af aktionslæring. I de seneste tre år har Gelsted Skole arbejdet systematisk med aktionslæring på skolen. Igennem årene er der blevet sat mange aktioner i gang både på tværs af hele skolen, men også afdelingsvis, klassevis og helt ned på individplan. Langt…

Status og fremtiden med PLF på Kirkebakkeskolen 

I næste skoleår går alle skoler i Vejle ind i år 2 med et særligt fokus på professionelle læringsfællesskaber.  På Kirkebakkeskolen har de det første år arbejdet i flere spor under PLF, hvor både ledelse, team og teamkoordinatorer har været forpligtet i arbejdet. Kirkebakkeskolen har indledningsvist haft møder for alt personale, hvor fokus har været…

Det giver bare god mening at spørge eleverne selv…

På Nordskolen i Langeland Kommune er man optaget af elevernes motivation – På Nordskolen oplever vi, at nogle af vores elever ikke er motiverede for at modtage undervisning, selvom vi synes, vi gør en masse godt. – Planlægger spændende undervisning og inddrager eleverne.  Men det, vi som lærere og pædagoger tænker, er sjov og spændende undervisning,…

Is i maven og snuden i sporet

På Humble Skole i Langeland Kommune er man optaget af at styrke den reflekterende dialog og brugen af data i teamsamarbejdet – Vi har altid arbejdet i teams, det er der ikke noget nyt i.  Men det nye ved professionelle læringsfællesskaber er, hvordan vi bruger den tid, vi har sammen som team, fortæller læringsvejleder Tina…

Et kig ind på kursus 2 i Middelfart

Den 6. december 2018 slår Middelfart Kommune og UCL dørene op for anden kursusgang i projekt ”Videre med professionelle læringfællesskaber”. Der tjekkes ind med en walk-and-talk. Kursisterne drøfter og deler deres erfaringer med arbejdet i de professionelle læringsfællesskaber. Der opstår interessante samtaler om udfordringer og succes fx i arbejdet med organiseringen af PLF på skolen,…

Opmærksomhed på god opstart i Vejle Kommune

Som led i kompetenceudviklingsforløbet Videre med professionelle læringsfællesskaber har chefen for Uddannelse & Læring i Vejle Kommune, Ulla Riisbjerg Thomsen, afholdt skoleudviklingssamtaler med ledelsesteamene på skolerne og institutionerne. Formålet med skoleudviklingssamtalen er at understøtte skolernes arbejde med professionelle læringsfællesskaber med et særligt fokus på kompetenceudviklingsforløbets opstart og det lokale design på skolen. Ulla har nu…

Kassen med dataværktøjer under armen – og så til teammøde

I forbindelse med projektet Videre med professionelle læringsfællesskaber har en række af UCLs konsulenter udviklet en dataliteracykasse med hjælpeværktøjer, der understøtter teams i arbejdet med at bearbejde indsamlede data om elevers læring. I kassen findes indtil nu tre værktøjer: En dataanalysecirkel, der understøtter dialogen om data fra start til slut i mødet. Cirklen indeholder hjælpespørgsmål…

Visualisering skaber god proces

Rikke Eugene Hermansen og Per Juel er læringsvejledere på Ørstedskolen på Langeland. De har gode erfaringer med at struktere faciliteringen af et teammøde for 6. årgang ved hjælp af en illustreret vej med 7 nedslag. Formålet med det teammøde, vi skal høre om her, er en efterbehandling af en netop afholdt klassekonference for årgangen, og…