Aktionslæring 2.0 på Gelsted Skole

På Gelsted Skole i Middelfart Kommune udmønter de professionelle læringsfælleskaber sig i videreudvikling af aktionslæring. I de seneste tre år har Gelsted Skole arbejdet systematisk med aktionslæring på skolen. Igennem årene er der blevet sat mange aktioner i gang både på tværs af hele skolen, men også afdelingsvis, klassevis og helt ned på individplan. Langt…

Status og fremtiden med PLF på Kirkebakkeskolen 

I næste skoleår går alle skoler i Vejle ind i år 2 med et særligt fokus på professionelle læringsfællesskaber.  På Kirkebakkeskolen har de det første år arbejdet i flere spor under PLF, hvor både ledelse, team og teamkoordinatorer har været forpligtet i arbejdet. Kirkebakkeskolen har indledningsvist haft møder for alt personale, hvor fokus har været…