Vejle Kommune

Vejle Kommune har siden 2014 haft et særligt fokus på et fagligt løft af eleverne i kommunens folkeskoler. Der har været arbejdet med ledelse tæt på den enkelte medarbejder og team og med forankring af faciliterende ledelse.

Sideløbende har der været fokus på at styrke det faglige støttesystem gennem ansættelse og uddannelse af faglige vejledere. I skoleåret 16/17 har Vejle Kommune indhentet inspiration fra Ontario herunder – datadrevet skoleudvikling, hvor alle skoler har haft besøg af canadiske skoleledere af to omgange. Alle skolernes medarbejdere har modtaget én dags kompetenceudvikling med inspiration fra Ontario, hvor ti lærere fra Ontario var ti dage i Vejle og gennemføre workshops med fokus på udvikling af den pædagogiske praksis. Der er arbejdet med at forankre vigtige læringspunkter fra Ontario, og den kommunale forvaltning har etableret et supportteam bestående af ti konsulenter ”co-flies”, som samarbejdede med de canadiske skoleledere.

Vejle Kommune ser dette projekt som et naturligt næste skridt for den kommunale strategi og vision og har bl.a. som mål med projektet, at …

  • Understøtte rammesætning med og udvikling af professionel kapital, så PLF på alle organisatoriske niveauer bliver det bærende fundament
  • Opkvalificere, systematisere og forankre struktur, kultur og refleksionsprocesser i forvaltningen, hos skolelederne, ressourcepersoner og det pædagogiske personale, således at professionelle fællesskaber som arbejdsmetode videreudvikles

 

Middelfart Kommune

Middelfart Kommune arbejder strategisk med opbygning af de pædagogiske læringscentre og med at opbygge inkluderende læringsmiljøer. Kommunen har over de sidste år været en del af det A.P. Møller finansierede projekt ”Inkluderende læringsmiljøer- der virker”, og kommunen har i dette skoleår fokus på dannelsen og udviklingen af de pædagogiske læringscentre. Et vigtigt omdrejningspunkt i dannelsen af disse professionelle læringsfællesskaber er efteruddannelse af de ressourcepersoner, der skal indgå, og som derved får en central rolle på skolen. Fra forvaltningen deltager konsulent og chef i projektet.

Middelfart Kommunes mål med deltagelse er bl.a. at …

  • Kvalificere de professionelle læringsfællesskaber på skolerne
  • Det tværkommunale projekt giver fælles afsæt, sammenhæng og sprog
  • Ændre samarbejdskultur fra teamsamarbejde til læringsfællesskaber på skolen 

 

Langeland Kommune

Langeland Kommune er udfordret af en skæv befolkningsprofil, mange børn og familier i udsatte positioner og et uudnyttet elevpotentiale.  I skoleårene 15/16 og 16/17 har hele kommunen i samarbejde med UCL arbejdet med det A.P. Møller finansierede projekt ” Elevcentreret læringsledelse på de langelandske skoler”, hvor der blandt andet var fokus på uddannelse af ressourcepersoner og deres rolle samt undervisningsfagskompetence i dansk og matematik. Projektet har givet rigtigt gode resultater og en mærkbar positiv ændring i elevernes præstationer og trivsel. Deltagelsen i projekt ”Videre med professionelle læringsfællesskaber” ser Langeland Kommune som muligheden for at sikre den organisatoriske forankring i den fortsatte udvikling af ledelses- og medarbejderkompetencer. Den kommunale chef deltager i projektet.

Langeland Kommunes mål med projektet er, at alle elever bliver så dygtige, som de kan og at betydningen af social baggrund mindskes. Dette skal ske ved at…

  • Etablere professionelle læringsfællesskaber som det bærende, fælles fundament på de langelandske skoler
  • Skabe en rød tråd gennem elevernes skoleforløb via fælles værdier, et fælles helhedsorienteret børnesyn og en fælles forståelse af hvordan og hvornår læring kan opstå
  • Samarbejde om og tage fælles ansvar for alle elevers læring og trivsel. Fælles ansvar indebærer fælles refleksioner og en deprivatisering af praksis