Nyhedsbrev januar 2024

Vejle med vilje og læringsrum, der modvirker mobning Nyhedsbrevet har denne gang form af to interviews. Det ene med Ulla Riisbjerg Thomsen, hvor hun i et interview med Anja Vesterby Høy fra UCL stiller skarpt på indsatsen i både et tilbageblik og frem mod den tid der kommer. Ulla Riisbjerg Thomsen fortæller om, hvordan Vejles…

Din mening om en sky af ord

Alle ledere og ressourcepersoner har i november været til et online fællesseminar i Videre med professionelle læringsfællesskaber. Seminaret sluttede med, at alle skoler og institutioner i projektet sammen skabte en ordsky med de ord, som de særligt ville tage med sig i det videre arbejde med professionelle læringsfællesskaber. Men hvad tænker lærere og pædagoger mon…

Kommunale netværksmøder med afsæt i PLF

I de kommunale forvaltninger tilstræber konsulenterne at planlægge fx netværksmøder med afsæt i PLF-tankegange og metoder. I dette link kan du høre tværfaglig PLC-konsulent Ditte Thommesen fra Vejle Kommune fortælle om de overvejelser hun gør sig, når hun planlægger og gennemfører netværksmøder.    

En kommune gør status

Status og forankring af Professionelle Læringsfælleskaber i et forvaltningsperspektiv – set med Vejle briller.  I Uddannelse & Læring har hele organisationen i snart 2,5 år arbejdet med at gøre professionelle læringsfællesskaber til den måde, vi arbejder på. Det gælder for alle skoler, institutioner og forvaltningen i Uddannelse & Læring.  Hvad siger Rambølls evaluering går godt?…

Teamudviklingssamtaler i ny version

På Fælleshåbsskolen har man de seneste 2 år udviklet et nyt design på den årlige TUS. Udgangspunktet for samtalen er teamets samarbejdskontrakt og tre spørgsmål, som teamet har reflekteret over før mødet. Hvad er vi i vores team lykkedes bedst med i forhold til teamsamarbejdet og samarbejdsaftalen? Hvad ønsker vi at udvikle i forhold til…

Systematisk anvendelse af data til forbedring af kursisternes sprogtest

Medarbejderne på Danskuddannelserne på Sprogcenter Vejle har systematiseret analysearbejdet i forbindelse med diagnosticering af kursisternes fejltyper ved sprogtest. Dataene har været anvendt i PLF-arbejdet, og kollegerne har med afsæt i data drøftet nye måder at tilrettelægge undervisningen på, så fejlene i sprogtestene mindskes . Resultatet kan allerede ses på beståelsesprocenten ved de modultest, kursisterne skal…

Kom med til teammøde på Søndermarksskolen

På Søndermarksskolen fortsætter vi arbejdet med professionelle læringsfællesskaber. Det overordnede mål med projektet ”Videre med professionelle læringsfælleskaber” er at udvikle en skolekultur, hvor professionelle læringsfællesskaber er udgangspunktet for at skabe øget læring og trivsel hos alle elever. På Søndermarksskolen har vi bl.a. fokus på “Deprivatisering” og “Samarbejdsaftaler” i alle teams. Vi øver os også konkret…