På Søndermarksskolen fortsætter vi arbejdet med professionelle læringsfællesskaber.

Det overordnede mål med projektet ”Videre med professionelle læringsfælleskaber” er at udvikle en skolekultur, hvor professionelle læringsfællesskaber er udgangspunktet for at skabe øget læring og trivsel hos alle elever.

På Søndermarksskolen har vi bl.a. fokus på “Deprivatisering” og “Samarbejdsaftaler” i alle teams. Vi øver os også konkret ved “datainformerede teammøder”. Det sker mindst en gang om måneden. Der er lavet en video, som viser, hvordan det foregår.