Medarbejderne på Danskuddannelserne på Sprogcenter Vejle har systematiseret analysearbejdet i forbindelse med diagnosticering af kursisternes fejltyper ved sprogtest. Dataene har været anvendt i PLF-arbejdet, og kollegerne har med afsæt i data drøftet nye måder at tilrettelægge undervisningen på, så fejlene i sprogtestene mindskes . Resultatet kan allerede ses på beståelsesprocenten ved de modultest, kursisterne skal igennem. Hasan Sahin, som underviser i dansk som andetsprog ved Sprogcenter Vejle, fortæller her mere om deres arbejde.