På Fælleshåbsskolen har man de seneste 2 år udviklet et nyt design på den årlige TUS. Udgangspunktet for samtalen er teamets samarbejdskontrakt og tre spørgsmål, som teamet har reflekteret over før mødet.

  • Hvad er vi i vores team lykkedes bedst med i forhold til teamsamarbejdet og samarbejdsaftalen?
  • Hvad ønsker vi at udvikle i forhold til samarbejdsaftalen?
  • Hvad ønsker vi at udvikle i forhold til PLF-visionen?

Selve samtalen er organiseret som et interview med teamet, samtidig med at ledelsen fungerer som reflekterende team. Det har for både de enkelte teams og ledelsen givet et stærkt forøget udbytte af teamudviklingssamtalerne. Skoleleder Vibeke Faber Mølholm forklarer, at dialogen og refleksionerne i samtalerne er kilde til en stor mængde god viden. Denne måde at afholde TUS på synes at give teamets medlemmer – og i særdeleshed ledelsen – et meget nuanceret blik ind i teamenes samarbejde, mindset og diskurs, og det bliver tydeligere, hvad der virker, og hvad der med fordel kan arbejdes med fremadrettet i teamet.

Lyt til denne podcast, hvor ledelse og ressourcepersoner diskuterer udbyttet af den nye måde at afholde TUS på.