På Anna Trolles Skole har de haft et særligt fokus på observation og feedback. Det har de sat i system på skolen, så alle lærere afprøver og øver sig i observation af andres praksis og feedback. Skoleledelsen og det pædagogiske personale har sammen drøftet øvebanen, der nu er sat i system og afprøves i løbet af skoleåret 20-21.

En øvebane i fællesskab

På Anna Trolles Skole bruges og synliggøres det professionelle læringsfællesskabs fem søjler, når teamsamarbejdet drøftes. ”Når vi arbejder med observation og feedback, er vi sådan set inde over alle fem søjler, men har jo særligt vægt på deprivatisering og reflekterende dialoger,” fortæller viceskoleleder Kirsten Grum Jakobsen.
Hun fortæller, at initiativet består i, at alle lærere og pædagoger går på besøg i hinandens praksis. Som optakt samledes skolens pædagogiske personale til et skolemøde i august måned, hvor netop søjlen med deprivatisering blev drøftet, og der blev samlet op på responsen fra mødet. Bekymringer og fordele blev drøftet, og den fremadrettede plan for at komme godt i gang tog form.

Læs pointerne fra mødet her:

LYT!!!

Lydfil med refleksioner over bekymringer, fordele og det at være i gang. Det er ledere og ressurcepersoner fra skolen, som taler: Micky Bøgvad Lindharth, Rasmus Højlund Bjerg Rasmussen og Kirsten Grum Jakobsen.

Vi bruger ”To stjerner og et ønske”

Alle lærere og pædagoger går på besøg i hinandens praksis og laver efterfølgende en reflekterende feedback ud fra ”To stjerner og et ønske”.
”Vi har valgt denne feedback metode, fordi den er enkel og ikke kræver en masse forberedelse. Den kan også let overføres til undervisningen og bruges med eleverne.” I ”Den gode vurderingspraksis” af Lene Skovbo Heckmann (Dafolo) beskrives modellen således:
To stjerner og et ønske er en enkelt metode, som kan bruges både mundtligt og skriftligt. Det kan bruges som selvvurdering og kammeratvurdering. Læreren kan også bruge den som feedback-værktøj til eleven. To stjerner og et ønske kan bruges både til det korte og det mellemlange tidsforløb. Det skal kobles på nogle på forhånd opstillede kriterier.