Da det blev meningsfuldt for pædagogerne i SFO at arbejde undersøgende i deres egen praksis blev målet om at blive et professionelt læringsfællesskab til virkelighed, fortæller Rikke Strøm, der er daglig leder af Gelsted Børnehus og SFO. ”Det var først, da vi begyndte at tage udgangspunkt i, det der rør sig i SFO´en, at det rigtig gav mening.” Fx arbejder SFO-teamet for tiden med at finde ud af, hvordan de får børnemøder til at fungere bedre, og hvordan de kan give børnene medindflydelse på hverdagen.

Lyt til denne podcast, hvor Rikke fortæller om pædagogernes teamsamarbejde.