To lærere og en pædagog beskriver i dette indslag, hvad PLF har betydet for deres praksis. Maria, som er pædagog, beskriver her at arbejdet med professionelle læringsfællesskaber har styrket samarbejdet om børnenes udvikling, trivsel og læring på Hældagerskolen. Maria oplever, at de forskellige faggrupper har fået et fælles mål at arbejde hen mod, og at man dermed i det professionelle arbejde anskuer praksis på en anden måde.
I dagligdagen er det blevet gjort legitimt at stille reflekterende spørgsmål til kollegers praksis. Afsættet for refleksionen er også blevet anderledes, fortæller Maria, da de er begyndt at basere deres pædagogiske analyser og udvikling på data. Derfor har PLF også været med til at skabe nye narrativer både om børnenes læring og trivsel, men samtidig kvalificeret praksis.

I nedenstående video kan du høre en historie fra to medarbejdere på 9. årgang, som fortæller, hvordan praksis har ændret sig i lyset af arbejdet med professionelle læringsfælleskaber på Hældagerskolen.