Demokratisk dannelse eller i hverdagssprog DemoDan hedder det fag, som lærerteamene på UCV – 10.klassecenteret i Vejle har udviklet en læseplan til i løbet af foråret 19. Med det nye hold 10.klassses elever, som er startet til august er fagets nye læseplan nu i gang med at blive omsat til undervisningspraksis og i sidste ende forhåbentlig til opfyldelse af fagets mål for elevernes læring. Den proces følger lærerne nøje ved at observere hinandens undervisning og gennem efterfølgende reflekteret feedback og fælles undersøgelse af sammenhængen mellem undervisningens intention og elevernes udbytte.

Her i videoen møder man lærere og leder fra skolen og får indblik i tankerne bag faget og formålet med dagens observationer.