Vejle med vilje og læringsrum, der modvirker mobning

Nyhedsbrevet har denne gang form af to interviews. Det ene med Ulla Riisbjerg Thomsen, hvor hun i et interview med Anja Vesterby Høy fra UCL stiller skarpt på indsatsen i både et tilbageblik og frem mod den tid der kommer. Ulla Riisbjerg Thomsen fortæller om, hvordan Vejles vision ”Vejle med Vilje” skal sætte retning for børne- og ungeområdet, samt hvordan den aktuelle indsats ’Videre med PLF – Styrket kvalitet i pædagogisk praksis’ hænger sammen med visionen. Visionen er ambitiøs, fordi den ikke sætter mål på traditionel vis, men mere taler om, hvordan vi skal være mennesker.


I det andet interview med forsker Stine Kaplan Jørgensen tages der udgangspunkt i Stines forskning om mobning, når hun reflekterer over, hvordan det at skabe læringsrum med plads til alle kan modvirke mobning og dermed fremme trivslen for børn og unge.

Læringsrum, der modvirker mobning

Mobning ikke er et spørgsmål om enkelte børn og deres personligheder, men om sociale processer og komplekse gruppedynamikker i en destruktiv kultur. Det gør ikke lærernes og pædagogernes arbejde med at forebygge og håndtere mobning lettere. For hvad skal man holde øje med, når man skal gennemskue en destruktiv kultur? Og hvordan kan man gribe ind i gruppedynamikkerne, så det reelt gør en forskel?

Hør Stine Kaplan Jørgensen forklare, hvad vi kan gøre, hvis vi ønsker at forebygge mobning, i et interview med Sanne Østergaard Nissen fra UCL.