Elevinddragelse og dybdelæring giver mere spændende undervisning

Eleverne Alma Kastenskov og Oliver Bøegh Jørgensen og lærer Morten Brodersen fra Ungdomscenter Vejle forklarer, hvordan de mærker resultaterne af arbejdet med professionelle læringsfællesskaber. Morten forklarer, hvordan ”Vi står fælles om at gøre tingene sammen”, forklarer Morten, når lærerne planlægger og udfører undervisning sammen i teams efter en fælles årsplan. Han peger på, at kombinationen af fælles planlægning og elevinddragelse påvirker elevernes læring. Og eleverne kan mærke lærernes fælles planlægning, fordi de oplever, at der er sam- menhæng mellem alle læreres undervisning. Og så kan de mærke elevinddragelsen. ”Det gør det meget mere spændende, at vi selv har input til det, vi lærer”, siger Oliver.

Dybdelæring er et sjovt benspænd i planlægningen I Mortens team har de længe arbejdet med forskellige benspænd i deres planlægning. ”I år har vi arbejdet med, at alle forløb skal have dybdelæring med”, fortæller Morten. Det betyder, at planlægningen af undervisningen tilgås på en anden måde. Og det sjovt at have et særligt fokus i planlægningen, uddyber Morten. Under skærmfri uge var Dan Turèlls digt “Gennem byen en sidste gang” på programmet. Digtet blev læst forskellige steder i byen, og det var til at mærke på eleverne, for der var mere aktivitet i timerne. ”Det med at komme ud og gå ture gennem byen eller gå ned i gården og have matematik der. Der kommer luft til hjernen”, siger Alma. Oliver stemmer i. ”Det er mere spændende at være uden for klasseværelset. Jeg har rykket mig både fagligt og socialt”, siger han. Lyt til podcasten, hvor Ulla Olander Vangsted fra UCL interviewer Alma Kastenskov, Oliver Bøegh Jørgensen og lærer Morten Brodersen fra Ungdomscenter Vejle.

Podcast del 1
Podcast del 2