Systematisk anvendelse af data til forbedring af kursisternes sprogtest

Medarbejderne på Danskuddannelserne på Sprogcenter Vejle har systematiseret analysearbejdet i forbindelse med diagnosticering af kursisternes fejltyper ved sprogtest. Dataene har været anvendt i PLF-arbejdet, og kollegerne har med afsæt i data drøftet nye måder at tilrettelægge undervisningen på, så fejlene i sprogtestene mindskes . Resultatet kan allerede ses på beståelsesprocenten ved de modultest, kursisterne skal…