Nyhedsbrev januar 2023

Nytåret er tiden hvor vi kigger tilbage på året der er gået og kigger frem mod det der kommer. ’Videre med professionelle læringsfællesskaber’ tog sin opstart i 2022 og kommer til at folde sig ud i 2023. Nyhedsbrevet, der denne gang har form af en podcast i to kapitler, ser tilbage på indsatsens første halvår…

Din mening om en sky af ord

Alle ledere og ressourcepersoner har i november været til et online fællesseminar i Videre med professionelle læringsfællesskaber. Seminaret sluttede med, at alle skoler og institutioner i projektet sammen skabte en ordsky med de ord, som de særligt ville tage med sig i det videre arbejde med professionelle læringsfællesskaber. Men hvad tænker lærere og pædagoger mon…

Kommunale netværksmøder med afsæt i PLF

I de kommunale forvaltninger tilstræber konsulenterne at planlægge fx netværksmøder med afsæt i PLF-tankegange og metoder. I dette link kan du høre tværfaglig PLC-konsulent Ditte Thommesen fra Vejle Kommune fortælle om de overvejelser hun gør sig, når hun planlægger og gennemfører netværksmøder.    

En kommune gør status

Status og forankring af Professionelle Læringsfælleskaber i et forvaltningsperspektiv – set med Vejle briller.  I Uddannelse & Læring har hele organisationen i snart 2,5 år arbejdet med at gøre professionelle læringsfællesskaber til den måde, vi arbejder på. Det gælder for alle skoler, institutioner og forvaltningen i Uddannelse & Læring.  Hvad siger Rambølls evaluering går godt?…

Teamudviklingssamtaler i ny version

På Fælleshåbsskolen har man de seneste 2 år udviklet et nyt design på den årlige TUS. Udgangspunktet for samtalen er teamets samarbejdskontrakt og tre spørgsmål, som teamet har reflekteret over før mødet. Hvad er vi i vores team lykkedes bedst med i forhold til teamsamarbejdet og samarbejdsaftalen? Hvad ønsker vi at udvikle i forhold til…

Systematisk anvendelse af data til forbedring af kursisternes sprogtest

Medarbejderne på Danskuddannelserne på Sprogcenter Vejle har systematiseret analysearbejdet i forbindelse med diagnosticering af kursisternes fejltyper ved sprogtest. Dataene har været anvendt i PLF-arbejdet, og kollegerne har med afsæt i data drøftet nye måder at tilrettelægge undervisningen på, så fejlene i sprogtestene mindskes . Resultatet kan allerede ses på beståelsesprocenten ved de modultest, kursisterne skal…