Nyhedsbrev januar 2024

Vejle med vilje og læringsrum, der modvirker mobning Nyhedsbrevet har denne gang form af to interviews. Det ene med Ulla Riisbjerg Thomsen, hvor hun i et interview med Anja Vesterby Høy fra UCL stiller skarpt på indsatsen i både et tilbageblik og frem mod den tid der kommer. Ulla Riisbjerg Thomsen fortæller om, hvordan Vejles…

Nyhedsbrev August 2023

Elevinddragelse og dybdelæring giver mere spændende undervisning Eleverne Alma Kastenskov og Oliver Bøegh Jørgensen og lærer Morten Brodersen fra Ungdomscenter Vejle forklarer, hvordan de mærker resultaterne af arbejdet med professionelle læringsfællesskaber. Morten forklarer, hvordan ”Vi står fælles om at gøre tingene sammen”, forklarer Morten, når lærerne planlægger og udfører undervisning sammen i teams efter en…

Nyhedsbrev januar 2023

Nytåret er tiden hvor vi kigger tilbage på året der er gået og kigger frem mod det der kommer. ’Videre med professionelle læringsfællesskaber’ tog sin opstart i 2022 og kommer til at folde sig ud i 2023. Nyhedsbrevet, der denne gang har form af en podcast i to kapitler, ser tilbage på indsatsens første halvår…

Din mening om en sky af ord

Alle ledere og ressourcepersoner har i november været til et online fællesseminar i Videre med professionelle læringsfællesskaber. Seminaret sluttede med, at alle skoler og institutioner i projektet sammen skabte en ordsky med de ord, som de særligt ville tage med sig i det videre arbejde med professionelle læringsfællesskaber. Men hvad tænker lærere og pædagoger mon…

Kommunale netværksmøder med afsæt i PLF

I de kommunale forvaltninger tilstræber konsulenterne at planlægge fx netværksmøder med afsæt i PLF-tankegange og metoder. I dette link kan du høre tværfaglig PLC-konsulent Ditte Thommesen fra Vejle Kommune fortælle om de overvejelser hun gør sig, når hun planlægger og gennemfører netværksmøder.    

En kommune gør status

Status og forankring af Professionelle Læringsfælleskaber i et forvaltningsperspektiv – set med Vejle briller.  I Uddannelse & Læring har hele organisationen i snart 2,5 år arbejdet med at gøre professionelle læringsfællesskaber til den måde, vi arbejder på. Det gælder for alle skoler, institutioner og forvaltningen i Uddannelse & Læring.  Hvad siger Rambølls evaluering går godt?…

Teamudviklingssamtaler i ny version

På Fælleshåbsskolen har man de seneste 2 år udviklet et nyt design på den årlige TUS. Udgangspunktet for samtalen er teamets samarbejdskontrakt og tre spørgsmål, som teamet har reflekteret over før mødet. Hvad er vi i vores team lykkedes bedst med i forhold til teamsamarbejdet og samarbejdsaftalen? Hvad ønsker vi at udvikle i forhold til…