Din mening om en sky af ord

Alle ledere og ressourcepersoner har i november været til et online fællesseminar i Videre med professionelle læringsfællesskaber. Seminaret sluttede med, at alle skoler og institutioner i projektet sammen skabte en ordsky med de ord, som de særligt ville tage med sig i det videre arbejde med professionelle læringsfællesskaber. Men hvad tænker lærere og pædagoger mon…

Kommunale netværksmøder med afsæt i PLF

I de kommunale forvaltninger tilstræber konsulenterne at planlægge fx netværksmøder med afsæt i PLF-tankegange og metoder. I dette link kan du høre tværfaglig PLC-konsulent Ditte Thommesen fra Vejle Kommune fortælle om de overvejelser hun gør sig, når hun planlægger og gennemfører netværksmøder.    

En kommune gør status

Status og forankring af Professionelle Læringsfælleskaber i et forvaltningsperspektiv – set med Vejle briller.  I Uddannelse & Læring har hele organisationen i snart 2,5 år arbejdet med at gøre professionelle læringsfællesskaber til den måde, vi arbejder på. Det gælder for alle skoler, institutioner og forvaltningen i Uddannelse & Læring.  Hvad siger Rambølls evaluering går godt?…