Alle medarbejdere med på råd

Kollerup Skole i Vejle Kommune er en lille skole med omkring 100 børn og 10 pædagogiske medarbejdere. Det betyder, at lærere, pædagoger og ledere kan sidde om et rundt bord, hvor alle har øjenkontakt, da skoleleder Rikke Klinkby i oktober præsenterer medarbejderne for skolens lokale design i projektet Videre med professionelle læringsfællesskaber. Rikke forklarer først…

Fondsstøtte til skoleudvikling

UCL skal styrke videndeling og professionelle læringsfællesskaber på alle skoler i Vejle, Middelfart og Langeland Kommune. 13,7 mio. kr. er hvad Vejle, Middelfart og Langeland Kommune har søgt og fået bevilget af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Pengene er bevilget til forløbet ”Videre med professionelle læringsfælleskaber,” som skal støtte…