Kollerup Skole i Vejle Kommune er en lille skole med omkring 100 børn og 10 pædagogiske medarbejdere. Det betyder, at lærere, pædagoger og ledere kan sidde om et rundt bord, hvor alle har øjenkontakt, da skoleleder Rikke Klinkby i oktober præsenterer medarbejderne for skolens lokale design i projektet Videre med professionelle læringsfællesskaber.

Rikke forklarer først det overordnede fokus. ”Vi har taget udgangspunkt i kommunes genstandsfelt Fagligt løft og omsat det på Kollerup skole til, at vi vil have fokus på elevernes læringsprogression – særligt i to fag.”

Hun har illustreret tænkningen bag designet med sin egen plakat, som hun støtter sig til, mens hun fortæller medarbejderne, at skolen skal have et fælles genstandsfelt – nemlig elevernes læringsprogression i dansk og matematik. ”Derfor er I fordelt ud i et danskteam og et matematikteam.”

 

Fundamentet først

Rikke gør opmærksom på, at fundamentet skal være på plads, før teamets udviklingen af nye professionelle samarbejdsformer for alvor kan blive virkelighed. ”Der er jo en medarbejdergruppe, der skal løfte og arbejde med det her. Og for at vi kan komme op og rykke ved elevernes læring, så er der et fundament, der skal være i orden, ”forklarer hun. Derfor har ledelsen valgt først at sætte fokus på de professionelles egen læreproces og starte med at få defineret en teamkontrakt, og hvad det i det hele taget vil sige at være i det her professionelle læringsfællesskab. Rikke forklarer også, at der skal arbejdes med skolens fælles læringssyn og med, hvordan data kan komme til at understøtte de antagelser, der findes på skolen og dermed arbejdet med elevernes progression.

 

Spændt på det store projekt

På skolen er både ledelsen og medarbejderne spændte på det store toårige projekt. Ledelsen er meget bevidst om, at omfanget af de læreprocesser, som projektet lægger op til kræver meget både af den enkelte og fællesskabet, før det får betydning ud i klasserne til den enkelte elev. ”Hvis det skal lykkes ind i en dagligdag, der rummer så meget andet, så kræver det ejerskab, siger Rikke Klinkby. Det er derfor, hun bevidst spørger efter medarbejdernes gode råd ved opstarten af projektet. ”Medarbejdernes stemme ind i det skal høres. Jeg har brug for deres råd.”

 

Medarbejdernes råd

Det første medarbejderne nævner er, at hvis den fortsatte udvikling af teamsamarbejdet skal lykkes på skolen, så kræver det, at alle forpligter sig ind i det. ”Det er et projekt, der forpligter, siger en af medarbejderne, men hvis vi alle forpligter os, så skal vi også nok komme til at se resultaterne af det, og det kan gøre, at vi kommer ud af den ensomme del af det at være lærer.”

Tid både på den korte og lange bane er en anden pointe, der bliver nikket til rundt om bordet. ”Giv os arbejdsro også på den lange bane, så kan vi få noget godt ud af projektet. Der skal ikke komme noget nyt lige om lidt.”

En medarbejder peger desuden på, at de får brug for gode hjælperedskaber til de nye processer – fx til dataanalyse, så der fra starten er både kvalitet og systematik i teamets udviklingsarbejde.

 

Lyt til skoleleder Rikke Klinkbys fortælling om Kollerup Skolens lokale design og de råd, hun har fået af medarbejderne.