Rikke Eugene Hermansen og Per Juel er læringsvejledere på Ørstedskolen på Langeland. De har gode erfaringer med at struktere faciliteringen af et teammøde for 6. årgang ved hjælp af en illustreret vej med 7 nedslag. Formålet med det teammøde, vi skal høre om her, er en efterbehandling af en netop afholdt klassekonference for årgangen, og teamets opgave er at sikre iværksættelsen af en eller flere relevante indsatser på baggrund af de pointer, der er kommet frem på klassekonferencen.

Stiens nedslag
Nedslagene har til hensigt at sikre, at teamet får indsamlet kvalitetsdata, som kan bidrage med de informationer teamet har brug for, før de skrider til handling i forhold til et valgt fokus. Visualiseringen af processen leder teamet gennem følgende punkter: Introduktion til mødet, tanker fra klassekonference, valg af fokus/genstandsfelt, valg af nye data, planlægning af dataindsamlingsproces, nye aftaler og evaluering af mødet.

Rikke peger på, at den store udfordring er at sikre, at teamet ikke går i ”handlingsmode”, før de har indhentet den nødvendige viden om genstandsfeltet fra data. Visualiseringen af processen hjalp teamet med at undgå at træffe beslutning om nye handlinger på for tyndt et grundlag, og den var med til også at holde læringsvejlederne på sporet.

Hvad skal data kunne?
Per er optaget af at indkredse hvilke data, der vil kunne hjælpe teamet i processen. ”De skal være målbare, så det ikke bliver for diffust,” siger han. Samtidig ligger det ham meget på sinde, at data skal give grundlag for, at man finder den gode løsning i stedet for at teamet handler på en første indskydelse. Rikke supplerer med at forklare, at forudindtagethed kan gøre det svært at finde den gode løsning, fordi det gør, at teamet for hurtigt træffer afgørelse om, hvad årsagerne til problemet er og således ikke får brudt gamle uhensigstmæssige vaner og tankemønstre. ”Hvorfor ER det eleverne gør, som de gør”. Det skal ifølge Rikke være det spørgsmål, vi stiller os selv i teamet.

Næste skridt
På mødet valgte teamet i samarbejde med læringsvejlederne et genstandsfelt for videre udvikling. Læringsvejlederne går nu ud og indsamler de data, som teamet har fundet frem til, kan gøre dem klogere på udfordringen. Efterfølgende skal disse data gøres til genstand for en undersøgelsesproces, der igen skal føre til ændret praksis.