I forbindelse med projektet Videre med professionelle læringsfællesskaber har en række af UCLs konsulenter udviklet en dataliteracykasse med hjælpeværktøjer, der understøtter teams i arbejdet med at bearbejde indsamlede data om elevers læring.

I kassen findes indtil nu tre værktøjer:

  • En dataanalysecirkel, der understøtter dialogen om data fra start til slut i mødet. Cirklen indeholder hjælpespørgsmål til hver fase efterhånden, som hjulet drejes fremad.
  • Stopkort, som gør opmærksom på, når samtalen ryger af sporet i forhold til en kvalificeret dataanalyse. Måske går man for hurtigt til handling. Måske bliver ikke alle perspektiver hørt. Så er der et stopkort, der kan kastes på bordet.
  • En nipnapper som sikrer, at mødet om data evalueres med relevante spørgsmål til roller, proces og indhold.

Alle skoler i projektet får kassen udleveret på anden kursusgang, og vi håber, den vil blive flittigt anvendt på

teammøder ude på skolerne.