Som led i kompetenceudviklingsforløbet Videre med professionelle læringsfællesskaber har chefen for Uddannelse & Læring i Vejle Kommune, Ulla Riisbjerg Thomsen, afholdt skoleudviklingssamtaler med ledelsesteamene på skolerne og institutionerne. Formålet med skoleudviklingssamtalen er at understøtte skolernes arbejde med professionelle læringsfællesskaber med et særligt fokus på kompetenceudviklingsforløbets opstart og det lokale design på skolen.

Ulla har nu gennemført skoleudviklingssamtaler med næsten alle skoler og institutioner og har dannet sig et godt overblik over, hvordan skolerne er kommet i gang med arbejdet med det lokale design, genstandsfelterne og organisering af PLF-arbejdet.

De er godt i gang!

Ulla fortæller, at hun oplever, at skolerne og institutionerne er kommet rigtig godt i gang i Vejle. Der er et godt fokus på formidling, på at skabe klar sammenhæng til de indsatsområder skolen i øvrigt har og på at kompetenceudviklingsforløbet giver mening for hele det pædagogiske personale på skolen. Skolerne har alle fået defineret relevante og meningsfulde genstandsfelter, og der er stor variation i, hvorvidt skolerne har valgt et fælles genstandsfelt, som gælder for hele skolen eller om skolen har valgt et overordnet genstandsfelt, hvorunder det enkelte team på skolen har valgt eget genstandsfelt.

Mange har fokus på struktur

Generelt er skolernes ledelsesteam meget optagede af at finde den helt rette struktur for kompetenceudviklingen på skolen og for arbejdet i professionelle læringsfællesskaber, hvilket er helt naturligt her i forløbets tidlige fase. Der er særligt er to ting omkring strukturen skolerne og institutionerne har et helt relevant fokus på lige nu.

  • Strukturen i samarbejdet mellem skolernes ledelse og ressourcepersonerne.
  • Strukturerne i hele det pædagogiske personales arbejde i PLF

God dialog er vigtig på øvebanen

Ulla fortæller, at hun oplever at det har en positiv indflydelse, når der på skolerne er gode dialoger mellem skolernes ledelse og ressourcepersoner om deres indbyrdes roller og de gensidige forventninger i samarbejdet om kompetenceudviklingsforløbet. Ligesom det også har en positiv indflydelse når hele det pædagogiske personale drøfter, hvordan de vil arbejde i PLF og har en metodisk stringens på tværs af skolen i PLF-arbejdet. Samtidig giver Ulla udtryk for vigtigheden af, at vi alle er bevidste om, at vi lige nu er på en øvebane, og at vi skal være parate til at justere efterhånden, som vi bliver klogere.

 

Mange gode eksempler – her et fra Ødsted Skole
Ulla har undervejs i sine samtaler med ledelsesteamene i Vejle set og hørt mange gode eksempler på, hvordan skolernes ledelser og ressourcepersoner har aftalt og organiseret arbejdet med kompetenceforløbet på skolen. I dette nyhedsbrev har Ødsted skole tilbudt at fortælle lidt omkring deres opstart og den måde de har organiseret arbejdet med PLF på. Det kan I høre mere om ved at klikke på denne lille video.