Den 6. december 2018 slår Middelfart Kommune og UCL dørene op for anden kursusgang i projekt ”Videre med professionelle læringfællesskaber”. Der tjekkes ind med en walk-and-talk. Kursisterne drøfter og deler deres erfaringer med arbejdet i de professionelle læringsfællesskaber. Der opstår interessante samtaler om udfordringer og succes fx i arbejdet med organiseringen af PLF på skolen, den fælles kvalificering af skolens genstandsfelt og erfaringer med indsamling og analyse af data med objektive briller inden fortolkningsfasen.

Brudstykker fra samtalerne:
God undervisning– hvad er det?  Vi har diskussioner og beskrivelser heraf i de enkelte afdelinger. Hvad er det for et grundlag, vi står på i forhold til god undervisning. Er der er en rød tråd på skolen?”

”Vi skal have fokus på mødestruktur og balancen mellem fokus på elevernes faglige progression og trivsel. Vores erfaring er, at samtaler om trivsel ofte kommer til at fylde mest!”

Kombination af professionsviden, data om lokal kontekst og forskningsviden

Formiddagens oplæg handler om kursisternes professionsviden. Den viden er grundlæggende og danner baggrund for at samle data i den lokale kontekst og koble den med forskningsviden for at generere nye handlinger til fordel for elevers læring og trivsel.

Skolerne har indsamlet data fra egen praksis. Denne data er udgangspunkt for gruppearbejdet med mulighed for feedback fra en anden skole. Her præsenterer og behandler deltagerne data ud fra egne genstandsfelter, og viden og erfaring bliver yderligere koblet i nye diskussioner.

Flere brudstykker fra samtalerne:

”Vi kan tage udgangspunkt i observation af enkelte elever, så vi kan understøtte deres læringsprogression.”

”Det kunne være interessant at få viden om, hvordan skolens værdier i praksis vægtes i forhold til hinanden og udmøntes i hverdagen.”

“Hvordan bliver vi skarpe på, hvad vi mangler af data, for at få fat i det store billede? Det er også centralt at tale om pålideligheden af data.”

”Hvornår må dataholderen tage del i samtalen? Vi kan tage udgangspunkt i Niels Tanges tavse dataholder, men vi skal nøje overveje hvilken struktur og organisering, vi analyserer data efter.”

”Der er forskel på viden og erfaring. Med samlet viden og erfaring bliver vi skarpere på, hvad og hvordan vi skal undersøge, og hvornår vi skal undersøge.”

Lærerige drøftelser

”Det er nogle spændende og lærerige drøftelser, der er gået forud for oplægget med Martin Søland Klausen og eftermiddagens fortsatte program,” siger pædagogisk konsulent hos Læring, Kultur og Fritid, Middelfart Kommune, Vibeke Vedsted Andersen, og konstaterer dermed, at det har været en spændende dag. ”Dagen har taget udgangspunkt i kursisternes erfaringer med arbejdet med data, og de fik mulighed for at koble erfaringerne med viden fra oplæggene og dele det hele med andre skoler.”