På Humble Skole i Langeland Kommune er man optaget af at styrke den reflekterende dialog og brugen af data i teamsamarbejdet

– Vi har altid arbejdet i teams, det er der ikke noget nyt i.  Men det nye ved professionelle læringsfællesskaber er, hvordan vi bruger den tid, vi har sammen som team, fortæller læringsvejleder Tina Blaabjerg Karlsen.

Ifølge leder på Humble Skole, Merete Borch, efterlyser lærere og pædagoger faktisk selv mere tid til refleksion. Det viser en undersøgelse, som leder og læringsvejleder i fællesskab har lavet.

– Vores undersøgelse viste noget meget interessant. For samtidig med at personalet faktisk selv efterlyser tid til refleksion i teamet, viser undersøgelsen også, at teammøderne ikke prioriteres lige højt af alle, fortæller Merete Borch.

– Og derfor er vi optaget af, hvordan vi kan løfte teammøderne, så teamtid fremadrettet bliver brugt til fælles refleksioner, som i sidste ende kommer eleverne til gode, supplerer Tina Blaabjerg Karlsen. – Det er jo eleverne det handler om.

 

Data er en vigtig del af det professionelle læringsfællesskab
En vigtig del af professionelle læringsfællesskaber er brugen af data til at løfte elevernes læring.  På Humble Skole ønsker man at gøre brugen af data til en helt naturlig del af teamsamarbejdet.

– De reflekterende dialoger på teammøderne skal baseres på en eller anden form for data, fortæller Merete Borch.

På skolen arbejder man med at udbrede forståelsen af det brede databegrebet, hvor data kan være både observationer, interview, spørgeskemaer og eksempelvis elevproduktioner.

– Vi indsamler allerede data…Hele tiden. Det har vi altid gjort. Men det har været ubevidst. Nu er vi mere bevidste om det og prøver at være strukturerede om brugen af data i teamsamarbejdet, fortsætter Tina Blaabjerg Karlsen.

– Og vi italesætter, at det er data, supplerer Merete Borch.

Fra praksisfællesskab til professionelt læringsfællesskab
– Man kan sige, at vi prøver at bevæge os fra at være et praksisfællesskab til et professionelt læringsfællesskab hvor brugen af data er helt naturlig, og hvor vi er fælles om eleverne. På den måde er vi aldrig alene i klasseværelset, fordi vi har det her fælles 3. og kommer tættere på hinanden, fortæller Tina Blaabjerg Karlsen.

– Og som leder oplever jeg faktisk også, at jeg kommer tættere på praksis, fortsætter Merete Borch. – Når vi arbejder med data bliver det ligesom mere legalt for mig som leder at komme tættere på.

Merete Borch og Tina Blaabjerg Karlsen er enige om, at det kommer til at tage tid før Humble Skole er der, hvor de gerne vil være.

– Vi skal have is i maven og snuden i sporet.  Det kommertil at give mening, slutter Tina Blaabjerg Karlsen.