På Nordskolen i Langeland Kommune er man optaget af elevernes motivation

– På Nordskolen oplever vi, at nogle af vores elever ikke er motiverede for at modtage undervisning, selvom vi synes, vi gør en masse godt. – Planlægger spændende undervisning og inddrager eleverne.  Men det, vi som lærere og pædagoger tænker, er sjov og spændende undervisning, er ikke altid det, der motiverer eleverne. Derfor synes vi bare, det gav rigtig god mening at spørge dem selv, fortæller læringsvejleder og ressourceperson Hanne Nielsen.
På skolen har man derfor gennemført interviews med elever i 4. klasse og spurgt dem, hvad der er god undervisning for dem, og hvornår de synes, det er spændende at gå i skole.

Blik for det brede databegreb
– Man kan sige, at det brede databegreb, som Niels Tange introducerede os for allerede på internatet i september, har været lidt af en øjenåbner for os.  Vi har i årevis kigget på nationale test og trivselsmålinger og konstateret, at ikke alle elever udnytter deres fulde potentiale, og at nogle elever ganske enkelt ikke oplever skolen som spændende og motiverende.  Men alle de her tests siger ikke noget om hvorfor, fortæller Hanne Nielsen. 
– Det er jo ikke fordi, vi aldrig har spurgt eleverne før, hvad de synes, der er spændende og motiverende. Men med den nye forståelse af data, kan vi sætte det i en struktureret ramme og bruge den viden, vi får til i fællesskab at blive klogere, fortsætter Hanne Nielsen.

Tendenser i undersøgelsen
Hanne Nielsen fortæller, at resultaterne af de gennemførte interviews med elever i 4. klasse viser nogle overordnede tendenser. 
– Det blev ret hurtigt tydeligt for os, at nogle elever motiveres af fx mestring, mens andre bliver mere motiveret af relationer. Det er måske ikke så overraskende, men det er i hvert fald vigtigt at være opmærksom på. 

Det er krævende at skabe gode data
Selvom det har været en spændende proces at interviewe eleverne har det også været både udfordrende og lærerigt for Hanne Nielsen.
– Det var svært det her med, at jeg både skulle lytte, spørge, tage notater, kunne stoppe op og dykke ned i noget, eleven sagde, og samtidig hæve mig op i et helikopterperspektiv og forholde mig til min interviewteknik, fortæller hun.
-Jeg kom meget hurtigt til at være ledende i mine spørgsmål, og på den måde blev min forforståelse alt for styrende. Man skal virkelig være bevidst om sin forforståelse og god til at lytte, slutter Hanne Nielsen.