Is i maven og snuden i sporet

På Humble Skole i Langeland Kommune er man optaget af at styrke den reflekterende dialog og brugen af data i teamsamarbejdet – Vi har altid arbejdet i teams, det er der ikke noget nyt i.  Men det nye ved professionelle læringsfællesskaber er, hvordan vi bruger den tid, vi har sammen som team, fortæller læringsvejleder Tina…

Et kig ind på kursus 2 i Middelfart

Den 6. december 2018 slår Middelfart Kommune og UCL dørene op for anden kursusgang i projekt ”Videre med professionelle læringfællesskaber”. Der tjekkes ind med en walk-and-talk. Kursisterne drøfter og deler deres erfaringer med arbejdet i de professionelle læringsfællesskaber. Der opstår interessante samtaler om udfordringer og succes fx i arbejdet med organiseringen af PLF på skolen,…

Opmærksomhed på god opstart i Vejle Kommune

Som led i kompetenceudviklingsforløbet Videre med professionelle læringsfællesskaber har chefen for Uddannelse & Læring i Vejle Kommune, Ulla Riisbjerg Thomsen, afholdt skoleudviklingssamtaler med ledelsesteamene på skolerne og institutionerne. Formålet med skoleudviklingssamtalen er at understøtte skolernes arbejde med professionelle læringsfællesskaber med et særligt fokus på kompetenceudviklingsforløbets opstart og det lokale design på skolen. Ulla har nu…

Kassen med dataværktøjer under armen – og så til teammøde

I forbindelse med projektet Videre med professionelle læringsfællesskaber har en række af UCLs konsulenter udviklet en dataliteracykasse med hjælpeværktøjer, der understøtter teams i arbejdet med at bearbejde indsamlede data om elevers læring. I kassen findes indtil nu tre værktøjer: En dataanalysecirkel, der understøtter dialogen om data fra start til slut i mødet. Cirklen indeholder hjælpespørgsmål…

Visualisering skaber god proces

Rikke Eugene Hermansen og Per Juel er læringsvejledere på Ørstedskolen på Langeland. De har gode erfaringer med at struktere faciliteringen af et teammøde for 6. årgang ved hjælp af en illustreret vej med 7 nedslag. Formålet med det teammøde, vi skal høre om her, er en efterbehandling af en netop afholdt klassekonference for årgangen, og…

Alle medarbejdere med på råd

Kollerup Skole i Vejle Kommune er en lille skole med omkring 100 børn og 10 pædagogiske medarbejdere. Det betyder, at lærere, pædagoger og ledere kan sidde om et rundt bord, hvor alle har øjenkontakt, da skoleleder Rikke Klinkby i oktober præsenterer medarbejderne for skolens lokale design i projektet Videre med professionelle læringsfællesskaber. Rikke forklarer først…

Kick-off i Nyborg og Faaborg

Projekt ”Videre med professionelle læringsfællesskaber” blev skudt godt i gang på to Kick-off-internater på henholdsvis Nyborg Strand og Faaborg kursuscenter, hvor over 300 deltagere lyttede engageret til inviterede oplægsholdere og arbejdede skolevis med egne designs for udviklingen af professionelle læringsfællesskaber. Efter to dage med et tætpakket program sluttede deltagerne af med i samarbejde med UCL-konsulenter…

Fondsstøtte til skoleudvikling

UCL skal styrke videndeling og professionelle læringsfællesskaber på alle skoler i Vejle, Middelfart og Langeland Kommune. 13,7 mio. kr. er hvad Vejle, Middelfart og Langeland Kommune har søgt og fået bevilget af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Pengene er bevilget til forløbet ”Videre med professionelle læringsfælleskaber,” som skal støtte…