Fondsstøtte til skoleudvikling

UCL skal styrke videndeling og professionelle læringsfællesskaber på alle skoler i Vejle, Middelfart og Langeland Kommune. 13,7 mio. kr. er hvad Vejle, Middelfart og Langeland Kommune har søgt og fået bevilget af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Pengene er bevilget til forløbet ”Videre med professionelle læringsfælleskaber,” som skal støtte…