Is i maven og snuden i sporet

På Humble Skole i Langeland Kommune er man optaget af at styrke den reflekterende dialog og brugen af data i teamsamarbejdet – Vi har altid arbejdet i teams, det er der ikke noget nyt i.  Men det nye ved professionelle læringsfællesskaber er, hvordan vi bruger den tid, vi har sammen som team, fortæller læringsvejleder Tina…