Kassen med dataværktøjer under armen – og så til teammøde

I forbindelse med projektet Videre med professionelle læringsfællesskaber har en række af UCLs konsulenter udviklet en dataliteracykasse med hjælpeværktøjer, der understøtter teams i arbejdet med at bearbejde indsamlede data om elevers læring. I kassen findes indtil nu tre værktøjer: En dataanalysecirkel, der understøtter dialogen om data fra start til slut i mødet. Cirklen indeholder hjælpespørgsmål…