PLF ændrer praksis på Hældagerskolen

To lærere og en pædagog beskriver i dette indslag, hvad PLF har betydet for deres praksis. Maria, som er pædagog, beskriver her at arbejdet med professionelle læringsfællesskaber har styrket samarbejdet om børnenes udvikling, trivsel og læring på Hældagerskolen. Maria oplever, at de forskellige faggrupper har fået et fælles mål at arbejde hen mod, og at…

Læringsfællesskabet udvikler nyt fag

Demokratisk dannelse eller i hverdagssprog DemoDan hedder det fag, som lærerteamene på UCV – 10.klassecenteret i Vejle har udviklet en læseplan til i løbet af foråret 19. Med det nye hold 10.klassses elever, som er startet til august er fagets nye læseplan nu i gang med at blive omsat til undervisningspraksis og i sidste ende…

Børns sproglige udvikling er fællesnævneren

I Middelfart Kommune har læsekonsulent, Britt Jensen Ponikovski, taget fat i børns sproglige udvikling som fællesnævneren, når hun inviterer indenfor til netværksmøde for DSA og læsevejlederne på alle Middelfarts skoler, der førhen var to selvstændige grupper i det tværkommunale netværk. Her har hun planlagt temaer til inspiration og refleksion, f.eks. sprogvurdering og faglig læsning. Temaerne…

Fælles fokus på ro og orden gav markante ændringer

I denne podcast interviewer UCL-konsulent, Pia Bælum Christensen, Jette Mary Hegnet Kristensen og Helle Rye Stangerup, der er ressourcepersoner på Skibet Skole i Vejle. Jette og Helle tager os med gennem alle de processer, tanker og opdagelser, de har haft i et aktionslæringsforløb, der handlede om ro og orden på skolen. De fortæller blandt andet…

Leder med til alle fagteammøder

På Vejle Midtbyskole har man ved hjælp af en teamstruktur defineret ud fra fem fagområder tilrettelagt en årsplan, som sikrer, at der bliver arbejdet målrettet med praksisudvikling i alle teams hele året.Alle teammøder har deltagelse og facilitering af både en ressourceperson og en leder og netop denne kombination har kollegerne givet rigtig positiv respons på.…

Kreative og faglige møder med ny dagsordenskabelon

På Anna Trolles Skole i Middelfart Kommune fandt man ud af, at der faktisk ofte ikke var en dagsorden på teammøderne. En gruppe af ressourcepersoner tog derfor fat på at udvikle en ny dagsordenskabelon. Mere drift end udvikling”Det, at der ikke var en dagsorden til et teammøde, gjorde, at meget af tiden på møderne blev…

Set fra sidelinjen

Michael Højer er leder af Tværfagligt Center for Børn og Unge (TCBU) i Vejle Kommune. Han mærker, at der sker noget helt nyt i samarbejdet med skolerne, efter man på alle skoler i kommunen har arbejdet med forløbet ”Videre med professionelle læringsfællesskaber” i 8 måneder. Forandringen kan mærkes på flere måder”Vi, i TCBU, mærker det…

På Fjelsted Harndrup Skole er eleverne blevet dygtigere til at læse

Lærerne har taget tyren ved hornene, gået ind i et professionelt læringsfællesskab og udviklet strukturerede læseforløb for eleverne i et tæt samarbejde med forældre og ledelse. I dag har de udarbejdet to læseforløb på tværs af klasser; et turboforløb for ordblinde elever og et venskabsklasseforløb for 2. og 6. klasse med fokus på faglig læsning.…

”Hvis du sidder 20 minutter i stræk, kan du ikke mere”

På Ørstedskolen i Langeland Kommune afdækker man systematisk elevernes motivation i udskolingen ”I Udskolingen på Ørstedskolen har vi igennem årene kunne se, at elevernes motivation daler, når de kommer i 7., 8. og 9. klasse. Det har vi længe været nysgerrige på og derfor har vi som et eksemplarisk forløb de seneste år arbejdet med…

Nye værktøjer til teamets samarbejde om PLF

Johan og Laila er ressourcepersoner på Firkløverskolen i Vejle Kommune. De har taget kassen med dataanalyseværktøjer, som alle skoler har fået udleveret, under kærlig behandling. Ud af det er kommet en farverig og inspirerende værktøjskasse til alle teams på deres skole. Fra første afprøvning til udviklingside´Johan Sørensen fortæller: ”Vi har først selv i vores egne…