I denne podcast interviewer UCL-konsulent, Pia Bælum Christensen, Jette Mary Hegnet Kristensen og Helle Rye Stangerup, der er ressourcepersoner på Skibet Skole i Vejle. Jette og Helle tager os med gennem alle de processer, tanker og opdagelser, de har haft i et aktionslæringsforløb, der handlede om ro og orden på skolen. De fortæller blandt andet om de forandringer, det har skabt for elevernes og lærernes oplevelse af læringsmiljøet i klasserne, men også om processens betydning for teamets samarbejde og for dem som ressourcepersoner.

 

Lyt til Podcasten