På Vejle Midtbyskole har man ved hjælp af en teamstruktur defineret ud fra fem fagområder tilrettelagt en årsplan, som sikrer, at der bliver arbejdet målrettet med praksisudvikling i alle teams hele året.Alle teammøder har deltagelse og facilitering af både en ressourceperson og en leder og netop denne kombination har kollegerne givet rigtig positiv respons på.

Se her 5 ressourcepersoner og skoleleder Anne Guldbech fortælle om erfaringerne med at strukturere teamsamarbejdet på denne måde.