PLF ændrer praksis på Hældagerskolen

To lærere og en pædagog beskriver i dette indslag, hvad PLF har betydet for deres praksis. Maria, som er pædagog, beskriver her at arbejdet med professionelle læringsfællesskaber har styrket samarbejdet om børnenes udvikling, trivsel og læring på Hældagerskolen. Maria oplever, at de forskellige faggrupper har fået et fælles mål at arbejde hen mod, og at…

Læringsfællesskabet udvikler nyt fag

Demokratisk dannelse eller i hverdagssprog DemoDan hedder det fag, som lærerteamene på UCV – 10.klassecenteret i Vejle har udviklet en læseplan til i løbet af foråret 19. Med det nye hold 10.klassses elever, som er startet til august er fagets nye læseplan nu i gang med at blive omsat til undervisningspraksis og i sidste ende…

Børns sproglige udvikling er fællesnævneren

I Middelfart Kommune har læsekonsulent, Britt Jensen Ponikovski, taget fat i børns sproglige udvikling som fællesnævneren, når hun inviterer indenfor til netværksmøde for DSA og læsevejlederne på alle Middelfarts skoler, der førhen var to selvstændige grupper i det tværkommunale netværk. Her har hun planlagt temaer til inspiration og refleksion, f.eks. sprogvurdering og faglig læsning. Temaerne…

Fælles fokus på ro og orden gav markante ændringer

I denne podcast interviewer UCL-konsulent, Pia Bælum Christensen, Jette Mary Hegnet Kristensen og Helle Rye Stangerup, der er ressourcepersoner på Skibet Skole i Vejle. Jette og Helle tager os med gennem alle de processer, tanker og opdagelser, de har haft i et aktionslæringsforløb, der handlede om ro og orden på skolen. De fortæller blandt andet…