På Ørstedskolen i Langeland Kommune afdækker man systematisk elevernes motivation i udskolingen

”I Udskolingen på Ørstedskolen har vi igennem årene kunne se, at elevernes motivation daler, når de kommer i 7., 8. og 9. klasse. Det har vi længe været nysgerrige på og derfor har vi som et eksemplarisk forløb de seneste år arbejdet med at afdække elevernes motivation på vores nuværende 8. årgang”, fortæller læringsvejleder Better Højen Steen.  ”At arbejde med data er på den måde ikke nyt for os, men projektet Videre med Professionelle Læringsfællesskaber er med til at systematisere måden og sætte rammen for, hvordan vi arbejder med elevernes læring”, fortsætter hun.

Data om motivation i 8. årgang
På skolen har man derfor bedt alle elever på 8. årgang udfylde et motivationsskema, som efterfølgende er blevet fremlagt for årgangens lærere og pædagoger.  ”I den proces er vi blevet nysgerrige på nogle af de resultater, som vi kunne læse af undersøgelsen”, fortæller Better Højen Steen videre.   ”Ikke overraskende kunne vi se, at tavleundervisning ikke er særligt motiverende for de unge.  Men det var samtidig interessant at se, at der var meget stor forskel på hvad og hvem, der motiverede eleverne i de fire 8. klasser”, fortsætter læringsvejlederen, ”og derfor tænker vi, at det er vigtigt, at man som lærer og pædagog er nysgerrig på, hvad der motiverer lige præcis de elever, som man arbejder med”.

Elevinterview som supplement
På skolen valgte man derfor at interviewe eleverne i en af 8. klasserne for at blive klogere på nogle af de tegn på motivation, som fremgik af undersøgelsen. Inden teamet gik i gang med at afprøve nye lærings- og motivationsformer interviewede læringsvejledere eleverne – og efter afprøvningen gentog man interviewet og spurgte bl.a. eleverne om de på baggrund af deres nye erfaringer kunne give lærerne et godt råd til, hvordan de bedre kan motivere eleverne.

Opmærksomhed på lærerens taletid
I en af 8. klasserne var især lærerens taletid et tema, som påvirkede elevernes motivation. ”Hvis du sidder 20 minutter i stræk, så kan du ikke mere”, fortæller en elev fra denne klasse.     En anden elev fra klassen anbefaler lærerne, at lave en bedre fordeling af taletiden, mens veninden tilføjer, at ”det er bedre at lave noget og få mere at vide bagefter”.

”Det kommer sikkert ikke som en overraskelse for mange, at eleverne står af, når læreren taler for længe”, tilføjer Better Højen Steen. ”Men det har vist sig, at eleverne, når vi interviewede dem, faktisk ikke var afvisende overfor at lytte til lærerne – hvis bare lærerens taletid blev delt op i mindre bidder, så de kan tage informationerne ind gradvist. Det er da vigtig viden som underviser”, konkluderer Better Højen Steen.  

Eleverne vil gerne gøre os klogere
Fremover er det meningen, at årgangsteams og læringsvejledere i fællesskab systematisk afdækker motivationen hos udskolingsklasserne allerede fra de starter i 7. klasse.  ”Nu har vi afprøvet en måde at afdække motivationen på, og vi kan se, at eleverne gerne vil hjælpe os med at blive klogere og at vi samtidig får nogle resultater, som vi kan bruge til noget, så det skal vi jo bare arbejde videre med”, slutter Bette Højen Steen.