Lærerne har taget tyren ved hornene, gået ind i et professionelt læringsfællesskab og udviklet strukturerede læseforløb for eleverne i et tæt samarbejde med forældre og ledelse. I dag har de udarbejdet to læseforløb på tværs af klasser; et turboforløb for ordblinde elever og et venskabsklasseforløb for 2. og 6. klasse med fokus på faglig læsning.

Birgit Djernæs og Pernille Illum Lundgaard er begge lærere i dansk, og de kan godt lide at arbejde med den nye viden, som de får ind på skolen gennem deltagelsen i Videre med Professionelle Læringsfællesskaber.  ”Vi kalder vores samarbejde om den faglige læsning for et professionelt læringsfælleskab, og vi har fået viden ned på jorden og kan nu bruge den direkte ind i undervisningen. Det er altså rigtig godt”, siger Birgit.

Makkerlæsning som svar på udfordring
De to lærere har arbejdet med at finde løsninger på, hvordan de kan få faglig læsning på programmet, gøre det levende og spændende og sikre et samarbejde i forhold til at rette ind efter nye ideer og metoder.

”Vi ville øge fokus på faglig læsning. Ved systematisk at lade de små og de store elever læse sammen, sker der en god udvikling både på det faglige og det sociale plan. Det hele foregår så forbavsende fredeligt. Vi havde en forventning om, at de store elever gerne ville hjælpe de mindre, og det er i hvert fald lykkedes. Eleverne har både rykket sig rent læsefagligt, de har desuden tilegnet sig strategier til at kunne tilegne sig viden i alle fag, og de er blevet rigtig dygtige til at se hinanden. Eleverne kender nu hinanden så godt, at de ved, at de ikke kan forvente det samme af alle, hverken fagligt eller socialt”, forklarer de to lærere og fortsætter: ”De lærer at møde hinanden som mennesker, og de er godt nok blevet gode.”

Udvikling af skolens egen model
De to lærere er ikke direkte involveret i kursusdelen i ”Videre med professionelle læringsfællesskaber”, men de er involverede i skolens overordnede arbejde og har gjort god brug af UCL-konsulenten, Anders’ arbejde på skolen. Sammen har de ”oversat” begreber som genstandsfelt til et helt almindeligt skolesprog. ”Vi følte ikke ejerskab for projektet med disse termer, som ikke indgår i vores arbejdssprog, og derved kunne vi ikke præcis huske, hvad de betød, for vi har jo ikke været med på kurserne”, fortæller Pernille. Det er der blevet lavet om på, og sammen har lærerne og Anders udarbejdet en arbejdsskabelon, som giver mening, og det er nu blevet et godt redskab til teamets planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen. ”Modellen fungerer som redskab for vores team, og på den måde får vi en klar struktur for samarbejdet. Det virker også som en god hjælper til forældremøder, hvor vi helt konkret kan vise forældrene, hvor langt vi er kommet i arbejdet med faglig læsning.”

Lærerne er nysgerrige i forhold til undervisningens virkning
”Vi lærere er nysgerrige sammen, samarbejder tæt og samler data undervejs. Læseprøverne viser tydeligt, at eleverne i begge venskabsklasser bliver mærkbart bedre til at læse. Men vi søger også anden viden fra data, og for eksempel har 2. klasse optaget videoer, hvor de fortæller, hvordan det er at arbejde sammen om læsning med de store elever. De er gode til at sætte ord på udviklingen om både tempolæsning og sociale relationer. Vi er overraskede over, at de er så glade for det”, fortæller de to lærere, der håber, at dette nye læseinitiativ er kommet til Fjelsted Harndrup Skole for at blive.”

For yderligere spørgsmål og inspiration er I velkomne til at henvende jer til !