Michael Højer er leder af Tværfagligt Center for Børn og Unge (TCBU) i Vejle Kommune. Han mærker, at der sker noget helt nyt i samarbejdet med skolerne, efter man på alle skoler i kommunen har arbejdet med forløbet ”Videre med professionelle læringsfællesskaber” i 8 måneder.

Forandringen kan mærkes på flere måder
”Vi, i TCBU, mærker det særligt udtrykt i et ændret sprogbrug. Det er tydeligt, at det er noget, der arbejdes med på alle skoler. Vi begynder også så småt at opleve, at skoler håndterer arbejdet med elevsager, hvor der er udfordringer med læring eller trivsel på en mere systematisk måde. Der arbejdes nogle steder mere systematisk undersøgende i forhold til konteksten, når der opstår udfordringer; dynamikken i klassefællesskabet, tilrettelæggelsen af læringsprocesser eller forhold uden for skolen, ” forklarer Michael Højen.

Nye tilgange på skolerne påvirker centeret
At skolerne øver sig i at arbejde som professionelle læringsfællesskaber og dermed udvikler ny praksis og nye tilgange påvirker TCBU på flere måder. 

Michael Højen peger på, at Uddannelse & Lærings satsning på Videre med professionelle læringsfællesskaber har som mål om at blive bedre til at lære af hinandens praksis, dele udfordringer og grundlæggende tage afsked med den privatpraktiserende lærer. Opgaven, ambitionerne og målene for folkeskolen i 2019 kræver, at alle kræfter sættes ind. 
”Vi oplever grundlæggende, at skolerne bliver bedre til at organisere sig professionelt om komplekse opgaver, uden ekstern bistand. Det kræver nye svar og ændret fokus i ledelsen af TCBU, fordi vi traditionelt har varetaget en organisatorisk opgave ind i skolerne. Det er derfor en erkendelse i TCBU, at fremtidens opgaver for TCBU i skolerne forudsætter en vedvarende faglig specialisering.”

Han tilføjer: ”Et andet forhold er, at vi også har fået et legitimt sprog for deprivatisering af vores egen praksis, hvor der ses stor variation i faglig tilgang og oplevet serviceniveau. ”TCBU kobler sig på kompetenceudviklingsforløbet med stort udbytte
I TCBU har ledelsen deltaget i nogle af arrangementerne omkring ”Videre med professionelle læringsfællesskaber”. De har blandt andet været med på et opstartsseminar samt et skolelederseminar hvor der blev arbejdet med ”Ledelsen som professionelle læringsfælleskaber”. Det har haft betydning for TCBUs arbejde.
”Selvom TCBU ikke er en direkte del af Videre med professionelle læringsfællesskaber, så har tilgangen inspireret flere forhold i vores organisation. Særligt læringscirklen og den brede forståelse af databegrebet har skabt inspiration til vores måder at arbejde som ledelsesteam. Vi er som ledelse afhængige af andres oplevelser for at få billeder af, hvad der foregår. Samtidig hører vi jo naturligt mest om forhold, hvor der er udfordringer. Vi er derfor i evig risiko for at basere vores beslutninger på afgrænsede narrativer. Vi arbejder derfor kritisk i vores interne analyser og prøvehandlinger med et både konkret og bredt databegreb som afsæt for beslutninger,” fortæller Michael Højen og fortsætter, ”så koblingen til kompetenceudviklingsforløbet har stor betydning for vores fælles samarbejde.”