Det giver bare god mening at spørge eleverne selv…

På Nordskolen i Langeland Kommune er man optaget af elevernes motivation – På Nordskolen oplever vi, at nogle af vores elever ikke er motiverede for at modtage undervisning, selvom vi synes, vi gør en masse godt. – Planlægger spændende undervisning og inddrager eleverne.  Men det, vi som lærere og pædagoger tænker, er sjov og spændende undervisning,…