På Gelsted Skole i Middelfart Kommune udmønter de professionelle læringsfælleskaber sig i videreudvikling af aktionslæring.

I de seneste tre år har Gelsted Skole arbejdet systematisk med aktionslæring på skolen. Igennem årene er der blevet sat mange aktioner i gang både på tværs af hele skolen, men også afdelingsvis, klassevis og helt ned på individplan. Langt de fleste af aktionerne har været med til at udvikle skolen i positiv retning mod god trivsel og høj faglighed, der er en af skolens indsatsområder, fortæller skoleleder Anders Fæster Nielsen. 

Aktionslæring 2.0

Det er trækkes i Videre med professionelle læringsfællesskaber bevidst på erfaringen fra disse tidligere forløb. ”I forbindelse med kompetenceudviklingsforløbet ”Videre med professionelle læringsfællesskaber” har vi valgt at fokusere på at videreudvikle vores arbejde med aktionslæringen, da det er en kendt og indarbejdet arbejdsmetode her på stedet. Så hos os taler vi ikke om PLF, men om aktionslæring 2.0. Vi arbejder nu med en videreudvikling af den eksisterende aktionslæring, men nu med større fokus på dataindsamling og analyse, fortsætter Anders.

Mere systematik nu

Kompetenceudviklingsforløbet har reelt udviklet Gelsted Skoles måde at arbejde med aktionslæring. ”Tidligere var vi ikke så grundige og systematiske med dataindsamlingen, men nu har vi meget mere fokus på den del. Vi øver os i at indsamle data som fx registreringer, interviews, spørgeskemaer, videooptagelser og elevprodukter, og vi øver os i at analysere disse data på teammøderne. Den største udfordring i den sammenhæng er at give os selv tid til at blive i analysefasen og ikke straks komme med vurderinger, som vi er vant til at gøre i mange forskellige aspekter af vores arbejde. Derfor er der, efter inspiration af Niels Tange, udarbejdet en fast struktur og organisering af vores møder,” forklarer Anders.

Alle i teamet er med

I øjeblikket er der sat fælles aktioner i gang i de enkelte fagteams på Gelsted Skole. På møderne arbejder alle i teamet med, hvordan de systematisk kan indsamle data, og hvordan de efterfølgende kan analysere den på bedste vis. Ledelsen og lærerne på skolen har en klar forventning om, at den øgede fokus på data vil styrke lærerens og ledelsens praksis. De er også sikre på, at deres deltagelse i projekt ”Videre med professionelle læringsfællesskaber” giver øget viden og danner basis for at opkvalificere deres aktionslæringsmodel og metoder til det, de kalder for ”Aktionslæring 2.0.