På Fjelsted Harndrup Skole er eleverne blevet dygtigere til at læse

Lærerne har taget tyren ved hornene, gået ind i et professionelt læringsfællesskab og udviklet strukturerede læseforløb for eleverne i et tæt samarbejde med forældre og ledelse. I dag har de udarbejdet to læseforløb på tværs af klasser; et turboforløb for ordblinde elever og et venskabsklasseforløb for 2. og 6. klasse med fokus på faglig læsning.…

”Hvis du sidder 20 minutter i stræk, kan du ikke mere”

På Ørstedskolen i Langeland Kommune afdækker man systematisk elevernes motivation i udskolingen ”I Udskolingen på Ørstedskolen har vi igennem årene kunne se, at elevernes motivation daler, når de kommer i 7., 8. og 9. klasse. Det har vi længe været nysgerrige på og derfor har vi som et eksemplarisk forløb de seneste år arbejdet med…

Nye værktøjer til teamets samarbejde om PLF

Johan og Laila er ressourcepersoner på Firkløverskolen i Vejle Kommune. De har taget kassen med dataanalyseværktøjer, som alle skoler har fået udleveret, under kærlig behandling. Ud af det er kommet en farverig og inspirerende værktøjskasse til alle teams på deres skole. Fra første afprøvning til udviklingside´Johan Sørensen fortæller: ”Vi har først selv i vores egne…

Mod til at sadle om

Ledelse og ressourcepersoner på Skrillingeskolen i Middelfart Kommune lagde på internatet i september en ambitiøs plan for udviklingen af professionelle læringsfællesskaber i alle teams på skolen på en gang. Men efter et halvt år med udfordringer med at få de gode hensigter og den aktuelle virkelighed for alle på skolen til at nå hinanden, er…

Aktionslæring 2.0 på Gelsted Skole

På Gelsted Skole i Middelfart Kommune udmønter de professionelle læringsfælleskaber sig i videreudvikling af aktionslæring. I de seneste tre år har Gelsted Skole arbejdet systematisk med aktionslæring på skolen. Igennem årene er der blevet sat mange aktioner i gang både på tværs af hele skolen, men også afdelingsvis, klassevis og helt ned på individplan. Langt…

Status og fremtiden med PLF på Kirkebakkeskolen 

I næste skoleår går alle skoler i Vejle ind i år 2 med et særligt fokus på professionelle læringsfællesskaber.  På Kirkebakkeskolen har de det første år arbejdet i flere spor under PLF, hvor både ledelse, team og teamkoordinatorer har været forpligtet i arbejdet. Kirkebakkeskolen har indledningsvist haft møder for alt personale, hvor fokus har været…

Det giver bare god mening at spørge eleverne selv…

På Nordskolen i Langeland Kommune er man optaget af elevernes motivation – På Nordskolen oplever vi, at nogle af vores elever ikke er motiverede for at modtage undervisning, selvom vi synes, vi gør en masse godt. – Planlægger spændende undervisning og inddrager eleverne.  Men det, vi som lærere og pædagoger tænker, er sjov og spændende undervisning,…